Volume: 9 Number: 1

Table of Contents

Research Articles

An Investigation on the Abrasion Resistance of Randomly Distributed Novoloid and Glass Fiber Reinforced Polymeric Composite Materials PDF (Türkçe)
Editörden
An Investigation on the Effect of Different Rotor Diameters to Yarn Quality PDF (Türkçe)
Editörden
Direct Injection Gasoline Engines and the Mitsubishi Method PDF (Türkçe)
Editörden
Matematical Analysis of Classic Cascade Cooling Cycle Using in Liquefaction of Natural Gas PDF (Türkçe)
Editörden
Steady-State Simulation of Air to Water Mechanical Vapour-Compression Heat Pump for Different Refrigerants) PDF (Türkçe)
Editörden
In-Cylinder Expansion of Ring and Head Gasket Crevice Hydrocarbons in Gasoline Engines PDF (Türkçe)
Editörden
Wastewater Treatment in Organised Industrial Districts PDF (Türkçe)
Editörden
Tasarımcıların Yaratıcılığına Bilgisayar Programları İle Katkı Sağlama ve Bir Örnek Yazılımın Geliştirilmesi PDF (Türkçe)
Editörden
Talaşlı İmalatta On-Line Takım Durumu İzleme Yöntemleri PDF (Türkçe)
Editörden
Ülkemiz Jeotermal Kaynaklarının İkinci Kanun Verim Değerlerine Bağlı Sınıflandırılması PDF (Türkçe)
Editörden
Talaşlı İmalatta Kesici Takımların Kırılma Öncesi Davranışlarının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi PDF (Türkçe)
Editörden
Asimetrik Evolvent Profilli Düz Dişlilerin Boyutlandırılması ve Geometrik Modellerinin Oluşturulması PDF (Türkçe)
Editörden
Asimetrik Evolvent Düz Dişlilerin Bilgisayar Destekli Analizi PDF (Türkçe)
Editörden
Dokuma Makinalarında Elektronik Çözgü Salma Mekanizmalarının Matematiksel Analizi PDF (Türkçe)
Editörden
A Method of Precise Calibratıon for Piezoelectrical Actuators PDF (Türkçe)
Editörden
Effects of Sludge Age on Nutrient Removal Performance in a Sequencing Batch Reactor PDF (Türkçe)
Editörden
Optimization of Hydraulic Residence Time in Biological Nutrient Removal in a Sequencing Batch Reactor PDF (Türkçe)
Editörden
City of Bursa in the Historical Development Process of Water Supply Systems PDF (Türkçe)
Editörden
Effect Of Vasodilatation On Human Physiology And Comparison With Sweating PDF (Türkçe)
Editörden
Bir Kompleks Karesel İfadenin Hızlı Hesabı PDF (Türkçe)
Editörden
Rayleigh Sönümlü Kanallarda İki Anten Kullanarak En Yüksek Oran Birleştirmeye Dayalı İlintili Çeşitleme Durumunda BPSK Modülasyonlu İşaretlerin İşaret Gürültü Oranı Kestiricilerine İlişkin Cramér-Rao Sınırı PDF (Türkçe)
Editörden
Çok Yollu Rayleigh Sönümlü Kanallarda Seçimlik Çeşitlemenin İkili Evre Kaydırmalı Anahtarlamaya İlişkin Uygunlaştırılmış Süzgeç Sınırı Üzerindeki Etkisinin Analizi PDF (Türkçe)
Editörden


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 2148-4155