An Evaluation of Fuel Consumption and Emission for Double Glazed Windows That Have Optimum Air Layer

Okan KON
1.885 633

Abstract


In this study, CO2and SO2emission reductions and fuel consumption were examined for double-glazed windows that have optimum air layer thickness compared to single glazed windows in different degree-days. CO2and SO2emissions reductions tests were performed according to the combustion equations. Coal, natural gas and fuel oil were used as fuel. Calculations were made for degree-days between 1000-6000. Life cycle cost analysis and degree-days method were used in the calculations.

Keywords


Optimum Air Layer Thickness; Double Glazed Window; Life Cycle Cost Analysis; Degree-Day Method

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17482/uujfe.30811

References


Arıcı M. and Karabay H. (2010) Determination of optimum thickness of double-glazed windows for the climatic regions of Turkey, Energy and Buildings, 42, 1773-1778

Ayçam İ. (2006). Türkiye derece gün bölgelerinde ısıtma gerektiren dönem için alçak katlı konut binalarında uygun cam tiplerinin saptanmasına yönelik bir yöntem, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Ankara.

Bektaş, B. ve Aksoy, U.T. (2005) Soğuk İklimlerdeki Binalarda Pencere Sistemlerinin Enerji Performansı, Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der., 17, 3, 499-508.

Çomaklı, K. and Yüksel, B. (2004) Environmental impact of thermal insulation thickness in buildings, Applied Thermal Engineering, 24,5-6,933-940.

Ekinci C. E. (2003), Yalıtım Teknikleri, İstanbul.

Karabay H. and Arıcı M. (2012) Multiple pane window applications in various climatic regions of Turkey, Energy and Buildings, 45, 67-71.

Keçebaş A., (2015) Determination of optimum insulation thickness in pipe for exergetic life cycle assessment, Energy Conversion and Management, 105, 826-835.

Kon O., Bulgurcu H., Yüksel B. (2013) Farklı amaçlarla kullanılan binalar için çift camlı pencerelerin optimum hava tabakası kalınlığı ve yakıt tüketimi, 19.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’13) , 550-556, Samsun.

Ulaş A. (2010) Binalarda TS 825 hesap yöntemine göre ısı kaybı, yakıt tüketimi, karbondioksit emisyonu hesabı ve maliyet analizi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara.

Yildiz A. and Ersöz M. A. (2016), The effect of wind speed on the economical optimum insulation thickness for HVAC duct applications, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 55, 1289-1300
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.