Effect of Quenching Process on Mechanical Properties of High Carbon Steels

Hande GÜLER, Reşat ÖZCAN
2.857 4.373

Abstract


In this study, quenching process was applied to high carbon steel and the effect of this process on mechanical properties was investigated. The specimens were placed in a box-type furnace held at the desired temperature and then quenched. According to the tensile test and hardness measurements, it was concluded that the material has become brittle and the tensile strength decreased. The reason for this was higher cooling rate occurred during quenching process. 


Keywords


heat treatment; tensile strength; percentage elongation; hardness

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17482/uujfe.92798

References


Acarer, M. (2005). Düşük Karbonlu Çelik Saclardan Çift-Fazlı Çelik Üretimi ve Mho’nın

Çekme Özellikleri Üzerine Etkisi, Teknoloji, 8 (3), 237-244.

Çalık, A. ve Özsoy, A. (2004). Isıl Çevrimli Borlama İşleminin SAE 1030 ve SAE1050

Çeliklerine Etkileri, II. Uluslararası Bor Sempozyumu, Eskişehir, 213-218.

Demirezen, M., Bayrak, M. ve Öztürk, F. (2006). DIN 41Cr4 Ve DIN42CrCo4 Çeliklerde

Isıl İşlemin Mekanik Özelliklere Etkisinin Araştırılması, Teknoloji, 9 (2), 145-152.

Güneş, İ., Ulu, S. ve Ayan, O. (2009). Su verilmiş çeliklerdeki temperleme kademelerinin aşınma davranışına etkisinin araştırılması, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), Karabük.

Hwang, G. C., Lee, S., Yoo, J. Y. ve Choo W.Y. (1998). Effect of direct quenching on microstructure and mechanical properties of copper-bearing high-strength alloy steels, Materials Science and Engineering: A, 252 (2), 256–268.

Köksal, N. S., Uzkut, M., Ünlü, B. S. (2004). Farklı karbon içerikli çeliklerin mekanik özelliklerinin ısıl işlemlerle değişimi, Deü Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 6 (2), 95-100.

Nayak, S.S., Anumolu, R., Misra, R.D.K., Kim, K.H. ve Lee, D.L. (2008). Microstructure– hardness relationship in quenched and partitioned medium-carbon and high-carbon steels containing silicon, Materials Science and Engineering: A,498 (1-2), 442-456.

Tavares, S.S.M, Pedroza, P.D, Teodósio, J.R ve Gurova, T. (1999). Mechanical properties of a quenched and tempered dual phase steel, Scripta Materialia, 40 (8), 887–892.

Tomita, Y. (1989). Development of mechanical properties of structural high-carbon low-alloy steels through modified heat treatment, Journal of Materials Science , 24 (4), 1357-1362.

Ulu, S. (2009). DIN17CrNiMo6 Çeliğinin Mikro yapı Özelliklerine Kritik Sıcaklıklar arası Isıl İşlemlerin Etkisi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6 (3) , 79-88.

Uzkut, M. ve Özdemir, İ. (2001). Farklı Çeliklere Uygulanan Değişen Isıtma Hızlarının Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 3(3), 65-73.

Yamanoğlu, O. ve Gül. F. (2012). Aşınmaya Dirençli Krom-Vanadyum Alaşımlı Soğuk İş Takım Çeliklerinin Abrasif Aşınma Davranışı, International Iron & Steel Symposium, Karabük.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.