Environmental Assessment of Automotive Sector

Aslıhan KATİP, Feza KARAER, Nihan ÖZENGİN
3.285 1.151

Abstract


Automotive industry with its sub-industries is very important economically in our country and other countries. In recent years, environmentally sensitive management approach has become an inevitable element in terms of sustainable development. The solid, liquid and gaseous wastes with many contaminants have emerged from automotive industry. In this study, environmental impacts resulted from all stages of automotive production and use which is very important for the country's economy were evaluated and the studies made in our country to mitigate these effects were presented. 


Keywords


waste; environmental effects; contaminants; automotive industry

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17482/uujfe.30948

References


Alves, C., Ferrao, P. M. C., Silva, A.J., Reis, L. G., Freitas, M., Rodrigues, L. B. and Alves, D. E. (2010) Ecodesign of automotive components making use of natural jute fiber composites, Journal of Cleaner Production, 18, 313–327.

Anonim (1998) Automotive parts manufacturing pollution prevention project. Third task force progress report, Canada.

Anonim (2001) Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği. Çevre ve Orman Bakanlığı, 20/04/2001 tarih ve 24379 sayılı Resmi Gazete.

Anonim (2003) Otomotiv sanayi sektör raporu, İstanbul Ticaret Odası.

Anonim (2004a) Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Daire Başkanlığı, 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete.

Anonim (2004b) Su kirliliği kontrolü yönetmeliği, Çevre ve Orman Bakanlığı, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete.

Anonim (2005a) Sonuç bildirgesi, IX. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, Türkiye.

Anonim (2005b) Katı atıkların kontrolü yönetmeliği, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Daire Başkanlığı, 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete.

Anonim (2005c) Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Daire Başkanlığı, 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete.

Anonim (2005d) Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Daire Başkanlığı, 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete.

Anonim (2007) Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Daire Başkanlığı, 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazete.

Anonim (2008a) Atık yağların kontrolü yönetmeliği, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Daire Başkanlığı, 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete.

Anonim (2008b) Ozon tabakasını incelten maddelerin azaltılmasına ilişkin yönetmelik, Mevzuat Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 12.11.2008 tarih ve 27052 sayılı Resmi Gazete.

Anonim (2009) Endüstriyel kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği, Mevzuat Geliştirme Ve Yayın Genel Müdürlüğü, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete.

Anonim (2010a) Türkiye otomotiv plastikleri 2010 yılı sektör raporu, PAGEV Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı, İstanbul.

Anonim (2010b) Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği, Mevzuat Geliştirme Ve Yayın Genel Müdürlüğü, 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete.

Anonim (2010c) Republic of Turkey Prime Ministry investment support and promotion agency of Turkey. Turkısh automotive industry report.

Anonim (2011a) Türkiye otomotiv sektörü strateji belgesi ve eylem planı 2011–2014. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü.

Anonim (2011b) Sanayi kuruluşlarının enerji tüketiminde verimliliğin artırılması için alacakları önlemler hakkında yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete.

Anonim (2011c) Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde sektör rehberleri: otomotiv sanayi. İstanbul Sanayi Odası.

Anonim (2012) Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete.

Anonim (2014) Oyak-Renault Atık Yönetimi Semineri. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 5 Mayıs, 2014.

Avcı, A. V. ve Demircioğlu, P. (2001) Malzeme geri kazanımı ve çevre koruma, TMMOB Makine Mühendisleri Odası 7. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu, Bursa, 113-118.

Batmaz, İ. ve Aydın, İ. (2012) Taşıtlarda Kullanılan Yalıtım Malzemelerinin Ses Yutma Katsayılarının Belirlenmesi, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 27(4), 687-693.

Bayrakçeken H. (2005) Dünya’da ve Türkiye’de otomotiv sanayinin sektörel analizi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2, 1-11.

Bedir A. (2002) Türkiye’de otomotiv sanayi gelişme perspektifi, DPT İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü. Yayin no:2660.

Bernardo, M., Casadesus, M., Karapetrovic, S. and Heras, I. (2009) How integrated are environmental, quality and other standardized management systems? An empirical study, Journal of Cleaner Production, 17, 742–750.

Berzin, C. J. (2010) Turkey's Automotive Industry: Driven to Grow, Turkey: Bridging Two Worlds, Volume 28, 2010, Lehigh University, Martindale Center Publications.

Buluç, M. and Yazıcı, B. (2013) Atık Pil ve Akümülatörleri Kontrolü ve Oyak-Renault Örneği. Uludağ Üniversitesi, Katı Atık Yönetimi Dersi, Ödev Raporu.

Burnham, A., Wang, M. and Wu, Y. (2006) Development and Applications of GREET 2.7 –The Transportation Vehicle-Cycle Model, U.S. Department of Energy’s Freedom CAR and Vehicle Technologies Program (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy).

Can, Z. S., Gökyay, O., Çallı, B., Mertoğlu, B., Akgül, D., Yazıcı, B. ve Yetiş, Ü. (2012) Türkiye'de otomotiv sektöründen kaynaklanan tehlikeli atıkların azaltılması çalışmaları, İTÜ XIII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 17-19 Ekim 2012, İTÜ, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Maslak, İstanbul, Türkiye.

Cucek, L., Klemes, J. J. and Kravanja, Z. (2012) A Review of footprint analysis tools for monitoring impacts on sustainability, Journal of Cleaner Production, 34, 9-20.

Demirer, G. N. (2008) Otomotiv sektöründen temiz üretim ve eko-inovasyon uygulama örnekleri, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, İstanbul.

Demirel, H., Sertel, E., Kaya, S. ve Seker, D. Z. (2008) Exploring impacts of road transportation on environment: a spatial approach, Desalination, 226, 279–288.

Doğan, Ö. ve Karpuzcu, M. (2012) Otomotiv endüstrisi fosfat çamurlarının geri kazanımı, 1. Ulusal Geri Kazanım Kongresi ve Sergisi, Uşak Üniversitesi, Uşak, 02-04 Mayıs.

Ehrenfeld, R. J. (1995) Designing Green Gods, The World and I, Vol:10.

Euractiv (2010) Yeni nesil akaryakıt ürünleri: AB ve Türkiye’de durum. Erişim adresi: http://www.euractiv.com.tr/4/link-dossier/yeni-nesil-akaryakit-urunleri-ab-ve-turkiye- 000108

Ford-Otosan (1999) Çevre ve sosyal sorumluluk. www.fordotosan.com.tr

Gonza ́lez, P., Sarkis, J. and Adenso-Dı ́az, B. (2008) Environmental management system certification and its influence on corporate practices evidence from the automotive industry. Environmental management system, 28(11), 1021-1041.

Gökçe, E. (2008) Otomotiv yan sanayinde ISO:9001 kalite ve ISO:14001 çevre yönetim sistemlerinin entegrasyonu, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kaplan, C. and Arslan, R. (2001) Dizel motorlarında Ayçiçek yağı metil esterinin alternatif yakıt olarak kullanılması ve Türkiye’deki bitkisel yağ potansiyelinin incelenmesi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası 7. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu, Bursa, 182-186.

Kaplan G. (2002) Zararlı atıkların yönetimi ve otomobil örneği sektörünün incelenmesi, Bitirme Tezi.

Katip, A. ve Karaer, F. (2013) Otoyollar ve Su Kirliliğine Etkileri, III. Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, 12-14 Kasım, Bursa.

Kayhanian, M., Suverkropp, C., Ruby, A., and Tsay, K. (2007) Characterization and prediction of highway runoff constituent event mean concentration, Journal of Environmental Management, 85, 279–295.

Lenzen, M. and Reynolds, C. J. (2014) A Supply-use approach to waste input-output analysis. Journal of Industrial Ecology, 18(2), 212-226.

Marangoz, M. (2004) İşletmelerin Çevresel Sorumluluğu: Türk Otomotiv Sanayine Yönelik Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(3).

Meng, Z. (2012) Watershed-scaled modeling methodologies for estimating highway stormwater, TMDLS, Doctor of Philosophy, University of North Carolina, 186 pp.

OECD (2007) Guidance manual for the implementation of the OECD recommendation C(2004)100 on environmentally sound management (ESM) of waste.

OECD (2011) Recent developments in the automobile industry, OECD Economics Department Policy Notes, No. 7.

OSD (2013) Otomotiv sanayii 2012 yılı değerlendirme raporu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği, (2013). Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Otomotiv

Sektöründeki Çalışmaları. Erişim Adresi:http://www.odd.org.tr/web_2837_1_mobile/entitialfocus.aspx?primary_id=568&type=32& target=categorial1&detail=single&sp_table=&sp_primary=&sp_table_extra=&openfrom=s ortial

Özen, A. ve Onural, A. Ş. (2001) Egzoz emisyon sistemlerinin neden olduğu çevre kirliliği, TMMOB Makine Mühendisleri Odası 7. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, Bursa, 107- 112.

Pirelli (2013). Pirelli’den Audi’ye Özel “Gürültü Engelleme Sistemi”. Erişim Adresi: http://www.pirelli.com/tyre/tr/tr/news/2013/07/24/pirelli%E2%80%99denaudi%E2%80%9 9ye-ozel-gurultu-engelleme-sistemi/

Renault, (2013). Yaşam Döngüsü Çalışmaları. Erişim Adresi: http://www.renault.com

Schneider, F., Kallis, G. and Martinez-Alier, J. (2010) Crisis or opportunity? Economic degrowth for social equity and ecological sustainability. Introduction to this special issue, Journal of Cleaner Production, 18, 511–518.

Soruşbay, C. (2010) Trafik kaynaklı hava kirliliği ve otomotiv sektöründe alınan önlemler. Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu, Bildiriler Kitabı sf:1-7, Ankara.

Tenikler, G. (2007) Türkiye’de tehlikeli atık yönetimi ve Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırmalı bir analiz. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.

Tofaş (2013). Çevre Çalışmaları. Erişim Adresi: http://www.tofas.com.tr

UNEP (2011) Environmentally sound management (ESM) criteria recommendations. prepared by the ad ınterim project group on esm criteria for the partnership for action on computing equipment (PACE).

Uydacı, M. (2002) Yeşil Pazarlama, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

Üstünışık, N. Z. (2014) Türkiye İmalat Sanayinde Yeşil İmalatın Uygulanabilirliği: Makine İmalat Sanayi Örneği. Kalkınma Bakanlığı İktisadi ve Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi, Yayın no: 2864.

Wu, J. S. and Allan, C. J. (2010) Unified methodology for site-characterization and sampling of highway runoff, Front. Environ. Sci. Engin. China, 4(1), 47-58.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.