Dairesel Hidrostatik Eksenel Kaymalı Yataklarda Çoklu Parametrelere Göre Optimizasyon Çalışmaları

Editörden
1.371 604

AbstractFull Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.