İki Boyutlu Rasgele Dağılı E-Cam Lifi/Polyester Matris Kompozitlerde Yükleme Hızının Mukavemet Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Editörden
1.080 979

AbstractFull Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.