Düşey Yükleme Altında Kompozit Tabakalı Bir Plakanın Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Plastik Bölge Genişlemesinin ve Oluşan Gerilmenin Analizi

Tamer ÖZBEN, Nurettin ARSLAN
2.086 786

AbstractFull Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.