A Novel Protocol Proposal for Integratıon of SIP Based Telephony Services To IPTV System

Hasan YÜKSELTEN, Sait Eser KARLIK, Güneş YILMAZ
2.215 962

Abstract


Bu çalışmada, oturum başlatma protokolü (SIP) tabanlı çağrı sunucusuyla sağlanan telefon servislerinin IPTV sistemiyle bütünleşmesini sağlayacak yeni bir mimari yapı önerilmiş ve bu amaca yönelik yeni bir protokol (Bağımsız Bildirim Protokolü) tasarlanarak geliştirilen mimari yapının avantajları incelenmiştir. Önerilen mimari yapı ve bunu destekleyen protokoller, bildirim mimarisinde arabirim katmanına (middleware) olan gereksinimi ortadan kaldırmaktadır. Böylece, bildirim mimari yapısı bir katman azaltılmakta, arabirim katmanına olan bağımlılık sona ermekte, her türlü arabirim katmanı ile bildirim mimarisi kurulabilmektedir. Geliştirilen mimari yapı ve protokolün testleri sonucunda, bildirim bant genişliğinin, mevcut bildirim mimari yapılarındakinin %10’una kadar düştüğü ve önerilen mimari yapının başarılı bir şekilde çalıştığı görülmüştür.

Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.