Balıkesir – Governor’s House Built in the Midst of XX. Century

Hatice Uçar
2.205 1.366

Abstract


The mentioned residence was built in Marmara Region, in Balıkesir, on the state highway which connects Izmir to Bursa and Istanbul. Today, the building sustains its function as Regional Directorate of Forestry Administration Building. It is located in Eski Kuyumcular District, which is one of the historical districts of Balıkesir, on 9 map section, 558 block, 40 parcel. It is close to Balıkesir Train Station and it is on Vasıf Çınar Street. In this study, architectural features of this registered structure which was built in the first years of Republic and whose first floor serves as governor administration and the upstairs as Governor’s House was described. Architectural features of the building which was designed in parallel with the political view of the period in which it was built were analyzed according to the stylistic formation of the period

Keywords


Balıkesir, Governor’s House, XX. Century architectural heritage, Post-Republic

Full Text:

PDF (Türkçe)


References


Alsaç, Ü. (1976). Türk Mimarlık Düşüncesinin Cumhuriyet Dönemindeki Evrimi, Doktora tezi K.T.Ü Baskı Atölyesi, Trabzon.

Aslanoğlu, İ. (2001). Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara s:30-31.

Birkan,G. ve Pehlivanlı,S. (1977). Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu ile Bir Söyleşi Mimarlık Dergisi(1), 8-16.

Çetin, S. (2010). Kimlik Arayışında Arkitekt Dergisinin Konut Söylemi ve Uygulamalar, Cumhuriyet’in Mekanları Zamanları İnsanları, Dipnot Yayınları, s:242.

Eldem, S.H. (1973). Elli Yıllık Cumhuriyet Mimarlığı, Mimarlık Dergisi 11-12, s:5-11.

Kılıçbay, A. (1992). Ekonomi-Politika ve Uygulamaları ile Dönemlerin Karakteri 1923- 1930, 1930-1940, 1940-1950 Dönemi, Türk Ekonomisi Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara.

Eruzun, C. (1985). ‘’Kültürel Süreklilik İçinde Türk Evi’’ Mimarlık Dergisi IV, İstanbul.

Sözen, M. (1984). 50 Yılın Türk Mimarisi, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara.

Uçar, H. (2010). Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Kuruluna sunulmuş ve kurul tarafından 12.05.2011 tarihinde 6799 sayılı karar ile onaylanmış çalışmaları içeren binaya ait Restorasyon Projesine ait çizimler.

Makale 28.03.2012 tarihinde alınmış, 23.08.2012 tarihinde kabul edilmiştir.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.